Surə 102

ət-Təkasur

G

Çoxluqla öyünmə

8 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 102 • 8-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 600
ət-Təkasur