Surə 104

əl-Huməzə

K

Qeybətçi

9 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 104 • 9-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 601
əl-Huməzə