Surə 105

əl-Fil

M

Fil

5 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 105 • 5-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 601
əl-Fil