Surə 107

əl-Maun

Q

Zəkat

7 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 107 • 7-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 602
əl-Maun