Surə 108

əl-Kovsər

S

Kövsər

3 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 108 • 3-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 602
əl-Kovsər