Surə 110

ən-Nəsr

W

Kömək

3 ayə |MədinəMədinə
Surə 110 • 3-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 603
ən-Nəsr