Surə 111

əl-Məsəd

Y

Alov atası

5 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 111 • 5-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 603
əl-Məsəd