Surə 113

əl-Fələq

c

Sübh çağl

5 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 113 • 5-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 604
əl-Fələq