Surə 114

ən-Nas

e

İnsanlar

6 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 114 • 6-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 604
ən-Nas