Surə 96

əl-Ələq

4

Laxtalanmış qan

19 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 96 • 19-dən 1-ci ayə • Cüz 3078 • Səh. 597
əl-Ələq