Surə 99

əz-Zəlzələ

A

Zəlzələ

8 ayə |MədinəMədinə
Surə 99 • 8-dən 1-ci ayə • Cüz 3078 • Səh. 599
əz-Zəlzələ