Surə 1

əl-Fatihə

0

Kitabı açan

7 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 1 • 7-dən 1-ci ayə • Cüz 118 • Səh. 1
əl-Fatihə