Surə 103

əl-Əsr

I

Axşam çağı

3 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 103 • 3-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 601
əl-Əsr