Surə 109

əl-Kafirun

U

Kafirlər

6 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 109 • 6-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 603
əl-Kafirun