Surə 112

əl-İxlas

a

Səmimiyyət

4 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 112 • 4-dən 1-ci ayə • Cüz 3088 • Səh. 604
əl-İxlas