Surə 15

əl-Hicr

S

Daşlı sahə

99 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 15 • 99-dən 1-ci ayə • Cüz 1418 • Səh. 262
əl-Hicr