Surə 21

əl-Ənbiya

e

Peyğəmbərlər

112 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 21 • 112-dən 1-ci ayə • Cüz 1718 • Səh. 322
əl-Ənbiya