Surə 23

əl-Muminun

i

Möminlər

118 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 23 • 118-dən 1-ci ayə • Cüz 1818 • Səh. 342
əl-Muminun