Surə 36

Ya sin

8

Yasin

83 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 36 • 83-dən 1-ci ayə • Cüz 2288 • Səh. 440
Ya sin