Surə 4

ən-Nisa

6

Qadınlar

176 ayə |MədinəMədinə
Surə 4 • 176-dən 1-ci ayə • Cüz 478 • Səh. 77
ən-Nisa