Surə 46

əl-Əhqaf

S

Qumsal təpələr

35 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 46 • 35-dən 1-ci ayə • Cüz 2618 • Səh. 502
əl-Əhqaf