Surə 51

əz-Zariyat

c

Sovurub dağıdan küləklər

60 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 51 • 60-dən 1-ci ayə • Cüz 2688 • Səh. 520
əz-Zariyat