Surə 58

əl-Mucadilə

q

Mücadilə

22 ayə |MədinəMədinə
Surə 58 • 22-dən 1-ci ayə • Cüz 2818 • Səh. 542
əl-Mucadilə