Surə 61

əs-Saff

w

Səf

14 ayə |MədinəMədinə
Surə 61 • 14-dən 1-ci ayə • Cüz 2848 • Səh. 551
əs-Saff