Surə 66

ət-Təhrim

6

Qadağan

12 ayə |MədinəMədinə
Surə 66 • 12-dən 1-ci ayə • Cüz 2888 • Səh. 560
ət-Təhrim