Surə 67

əl-Mulk

8

Mülk

30 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 67 • 30-dən 1-ci ayə • Cüz 2918 • Səh. 562
əl-Mulk