Surə 72

əl-Cinn

I

Cinlər

28 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 72 • 28-dən 1-ci ayə • Cüz 2958 • Səh. 572
əl-Cinn