Surə 73

əl-Muzzəmmil

K

Örtünüb bürünən

20 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 73 • 20-dən 1-ci ayə • Cüz 2958 • Səh. 574
əl-Muzzəmmil