Surə 77

əl-Mursəlat

S

Bir-birinin ardınca göndərilənlər

50 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 77 • 50-dən 1-ci ayə • Cüz 2988 • Səh. 580
əl-Mursəlat