Surə 82

əl-İnfitar

c

Parçalanma

19 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 82 • 19-dən 1-ci ayə • Cüz 3038 • Səh. 587
əl-İnfitar