Surə 83

əl-Mutaffifun

e

Çəkidə aldadanlar

36 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 83 • 36-dən 1-ci ayə • Cüz 3038 • Səh. 587
əl-Mutaffifun