Surə 95

ət-Tin

2

Əncir

8 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 95 • 8-dən 1-ci ayə • Cüz 3078 • Səh. 597
ət-Tin