Surə 97

əl-Qədr

6

Qədr gecəsi

5 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 97 • 5-dən 1-ci ayə • Cüz 3078 • Səh. 598
əl-Qədr