المُصَوِّرُ

Manası: Yaratmak istediği şeyi istediği şekilde var eden demektir. Bu isim, yüce Allah’ın, hikmeti gereği mahlûkatı dilediği surette yaratan olduğunu gösterir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Musavvir ismi 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “O Allah, Hâlik’dir, Bârî’dir, Musavvir’dir.”