السَّمِیعُ

Manası: İşitmesi ile tüm gizli olanı ve fısıltıyı duyan, kullar tarafından konuşulan her sözü işiten, hiçbir şeyin kendisine gizli kalmasının mümkün olmadığı, istek ve dilekte bulunanların isteklerini işitip icabet eden demektir.  Kur’an-ı Kerim’de Es-Semî’ ismi 45 defa zikredilmiştir.  Delil: / “O, Semî’dir, Basir’dir.”