الخَلّاقُ

Manası: El-Hâlik: Mahlûkatı yoktan var eden, önceden bir benzeri olmadan yaratıp varlık âleminde icad eden demektir. El-Hallâk: Çokça yaratan, var eden ve bunu eksiksiz yapan demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Hâlik ismi 8 defa, El-Hallâk ismi ise 2 defa zikredilmiştir.  Delil: / “O Allah, Hâlik’dir, Barî’dir, Musavvir’dir.” / “Şüphesiz Rabbin Hallâk’tır ve Alîm’dir.”