الشّاكِرُ

Manası: Kulların yaptığı tüm ibadetleri, -az olsa bile- kabul eden, bolca sevap ve nimet bahşeden, kendisine yapılan azıcık şükre razı olan manasına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de Eş-Şâkir ismi 2, Eş-Şekûr ismi ise, 4 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Allah Şekûr’dur, Halîm’dir.” / “Muhakkak Allah, Şâkir’dir, Alîm’dir.”