الحَقُّ

Manası: Varlığı hak olan, kendisine ibadetin hak olduğu tek ilâh, şeksiz ve şüphesiz tek Melik ve Rab, tüm fiil ve sıfatlarında kâmil ve kelamı, hükmü, vaadi ve dini hak olan demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Hak ismi 10 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Hak ve Melik/mülk sahibi olan Allah pek yücedir/her şeyden üstündür.”