الكَبِیرُ

Manası: Şanı büyük, zatında, isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde azîm olan, kendisinden daha büyüğü ve azîmi bulunmayan celâl sıfatına sahip demektir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Kebîr ismi 6 defa zikredilmiştir.  Delil: / “O, gaybı da, görünen âlemi de bilendir, Kebîr’dir/ çok büyüktür, Muteâl’dir/üstündür