البَرُّ

Manası: Gizli ve açık tüm nimetleri bolca ihsan eden demektir. Hiçbir canlı, gözün açılıp kapanması kadarlık bir süre için bile O’nun ihsan ve hayrından müstağni olamaz. Müslümanlardan ihsan ve iyilik sahiplerine karşılıklarını kat kat fazlasıyla veren, günahkâr olanları affedip bağışlayan ve vaadinde onlara sadık olan anlamına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Berr ismi 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Şüphesiz O, Berr’dir, Rahîm’dir.”