المُقیِتُ

Manası: Her şeye kadir olan, azık ve gıda temin eden, ilmiyle canlıların ihtiyaç duyduğu her şeyi takdir edip kudretiyle ihtiyaç duyulan şeyleri kendilerine bahşederek rızıklarını temin eden ve böylece onları koruyan anlamlarına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de El-Mukît ismi 1 defa zikredilmiştir.  Delil: / “Allah, Mukît’tir/her şeyi koruyup rızkını verendir.