الرَّفِيقُ

Manası: İnsanlığa, gönderdiği dinde ve karşılık vermede rıfk/yumuşaklık ile muamele eden demektir. İnsanları yaratıp hikmeti gereği dinî hükümleri tedricî olarak kolaylık, genişlik ve uygun olma esasına göre gönderen, kullarına rıfkla/yumuşaklıkla muamele eden anlamına gelir.  Kur’an-ı Kerim’de Er-Rafîk ismi zikredilmemiştir. Bu ismin zikri hadislerde geçmektedir. َ ُ ى العْن ِف. )) :Delil  َ ِّ ى الرْفِق َ م َ ا الُ يْع ِط َي عل ِ َّن َ اهللُ يْع ِط َي عل ْهَل ِّ الرْفِق َ ، وإ َ ِ َّن َ اهلل َ رِف ٌيقُ ي ِح ُّب أ (( إ  Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Allah Rafîk’dir. Rıfk ile/yumuşaklıkla muamele eden kimseleri sever. Sertliğe vermediğini rıfk ile/yumuşaklıkla yapılana verir.”