السّيّدُ

Manası: Yarattıklarının maliki olan, canlıların istisnasız olarak kendisinin kulu olduğu, O’na dönecekleri, O’nun emirlerini yerine getirdikleri ve sözleriyle hareket ettikleri demektir.  Kur’an-ı Kerim’de Es-Seyyid ismi zikredilmemiştir. Bu ismin zikri hadislerde geçmektedir. . (( ال�سيد اهلل)) :Delil  Nebî –sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Seyyid, Allah’tır.”