Surə 10

Yunus

I

Yunus

109 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 10 • 109-dən 1-ci ayə • Cüz 1138 • Səh. 208
Yunus