Surə 9

ət-Tovbə

G

Tövbə

129 ayə |MədinəMədinə
Surə 9 • 129-dən 1-ci ayə • Cüz 1038 • Səh. 187
ət-Tovbə