Surə 12

Yusuf

M

Yusif

111 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 12 • 111-dən 1-ci ayə • Cüz 1268 • Səh. 235
Yusuf