Surə 13

ər-Rəd

O

Göy gurultusu

43 ayə |MədinəMədinə
Surə 13 • 43-dən 1-ci ayə • Cüz 1338 • Səh. 249
ər-Rəd