Surə 14

İbrahim

Q

İbrahim

52 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 14 • 52-dən 1-ci ayə • Cüz 1368 • Səh. 255
İbrahim