Surə 17

əl-İsra

W

İsrail oğulları

111 ayə |MəkkəMəkkə
Surə 17 • 111-dən 1-ci ayə • Cüz 1518 • Səh. 282
əl-İsra