Surə 2

əl-Bəqərə

2

İnək

286 ayə |MədinəMədinə
Surə 2 • 286-dən 1-ci ayə • Cüz 118 • Səh. 2
əl-Bəqərə